Voor muzikanten

Als beroepsmuzikant kan je geconfronteerd worden met specifieke overbelastingsverschijnselen.
Als leraar kan je een grote bijdrage leveren aan houding, lichaamsgebruik en bewegingsvrijheid bij je leerlingen.  We leren dit echter niet in onze opleiding. De reden is duidelijk: anatomie, biomechanica, enz.. is op zich een enorm uitgestrekt terrein.

1) De cursus “What every musician should know about the body” komt hieraan tegemoet.
Via powerpoint, oefeningen, en met behulp van anatomische modellen zal je lichaamsvoorstelling een make-over krijgen die je lesgeven en eigen functioneren blijvend zal veranderen.
Deze cursus is volledig wetenschappelijk onderbouwd en een must voor elk lerarenkorps.

2) Voor blazers, zangers, sprekers zijn de workshops “vrije adem“.
Deze workshops zullen je inzichten en ervaring direct en blijvend veranderen en zijn direct toepasbaar bij  het lesgeven.

3) Specifiek voor blazers en violisten : “kaak, nek en wervelkolom
We ontdekken do’s en dont’s via een mix van Body Mapping en Franklin Methode.
Deze workshop zal helpen klachten te verlichten en je algemeen beter en vrijer laten bewegen, zonder zwaar theoretisch te zijn.

4) Voor klavierspelers:  “ schouders, armen, handen en wervelkolom
Ook hier  zal je ervaren, maar ook leren en kunnen doorgeven. Je bewegingen worden vrijer door het ervaren van ” Bone Rythms”, de manier waarop je beenderen 3-dimensioonale compensaties maken ten opzichte van  elkaar tijdens het bewegen.

5) Voor iedereen: “workshops rond houding, zitten, staan en bewegen ” .  Je leert het verschil tussen statische houdingsmodellen, houding als “pose”  en “dynamische uitlijning”. Bovendien leer je hoe je je héle lichaam kan gebruiken bij het spelen van een instrument, en waarom een aantal beperkingen en problemen optreden.

6)  Introductieworkshop : “Body Mapping en Franklin Methode : de weg naar verandering“.

7) Een fun-workshop ” Fit for Music”  : de ideale opwarmer of afwisseling tijdens een samenspeldag.


Als het gaat over lichaamsgebruik en musiceren valt er héél wat te ontdekken.
Je kan op verschillende manieren leren:

-door “te stelen met je ogen” ( spiegelneuronen),
-door het vakmanschap van je leraar ( muzikaal en technisch doorzicht en vele goede oefeningen en oplossingen)
– door zelf veel te oefenen en ervaringen op te doen zodat je efficiënter en rustiger wordt..

Musiceren is bewegen 
Muzikanten zien zichzelf vaak niet als “bewegers” .  Nochtans is musiceren een subtiele bewegingsvorm . Wil je luider, zachter, of met een andere toonkleur spelen dan verandert de beweging.
Vaak zie je muzikanten bewegen met een “show”-element : dit is zéker niet wat ik bedoel.
Een instrument speel je echter letterlijk met heel je lichaam als hefboom.

Houding is dynamisch

Zelf leerde ik vooral “stilstaan”, met allerlei klachten tot gevolg. Daarenboven leerde ik staan “zoals op een foto”. De Franklin methode leerde me dat houding beweging IS.

Beweging is een functionele totaliteit

-Het juist  lokaliseren van de  plaatsen vanwaaruit we bewegen  maakt die bewegingen  efficiënter.
-Weten dat we bewegen, hoe, waar, en vooral waarom elimineert overbodige spanning en maakt gerichte energie vrij.
-Inzichten in zwaartekracht en grond-reactiekracht  zorgen voor een hefboom-effect in je bewegen.
– Inzicht in  reflexen  helpt  bij efficiënt lichaamsgebruik en podiumvrees.
– Weten hoe onze hersenen werken in het leggen van nieuwe verbindingen zorgt voor verhoogde feedback