Raf De Groote respecteert de privacy van bezoekers, zowel leden als niet-leden van Raf De Groote, van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Raf De Groote, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

Wat doet Raf De Groote met uw gegevens?

Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van Raf De Groote, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt:

– Voor onze ledenadministratie, en/of
– om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services conform de doelstelling van onze vereniging.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Raf De Groote heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 3 van het Vrijstellingsbesluit is Raf De Groote vrijgesteld van aanmelding van gegevensbestanden bij het College bescherming persoonsgegevens.

Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Neem voor nadere informatie contact op met het secretariaat van Raf De Groote, telefoonnummer +0495 504 235 of e-mail naar rafdegroote@telenet.be

Cookies

Definitie

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden bewaard op de computer van de gebruiker en die een website in staat stelt om een gebruiker te identificeren en een profiel van het gedrag van de gebruiker vast te stellen, zodra een gebruiker de site minimaal één keer heeft bezocht.

Raf De Groote maakt op deze website gebruik van cookies om de website zo goed mogelijk op de wensen van de gebruikers af te stemmen. Raf De Groote heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatige verwerking en kennisneming door derden tegen te gaan.

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Raf De Groote evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is Raf De Groote op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.